۱۳۹۴ بهمن ۱۷, شنبه

تحلیل تاریخی داستان‌های عاشقانه در ادب پارسی


در ابتدا باید گفت که این بررسی ها و نتیجه گیری ها محصول مطالعات و برداشت های شخصی من هستند که ممکن است با دریافت های محققان  ادبیات ایران یکی باشند یا متفاوت به نظر آیند. و این امر طبیعی است ، زیرا علوم اجتماعی مانند علوم تجربی سنجش پذیر نیستند تا متر و معیارهای همه جا معتبرداشته باشند . اگر چنین نبود این همه نظریه و نحله ی فکری و گروه و دسته ، و بحث و جدل و مناقشه وجود نداشت . و یک نظریه را پس از آزمودن - همانند قانون جاذبه و درجه جوش آب - همه می پذیرفتند . به هرحال مهم این است که من برای گفته ها و برداشت هایم ، از خود موضوعات مورد بررسی ، نشانه و شاهد می آورم. ...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر