۱۳۹۴ بهمن ۱۷, شنبه

زن در نگاه شاهنامه

این سخنرانی قسمتی از یک مطالعه جامع در باره نگاه ایرانیان در طول تاریخ به مقوله جنسیت میباشد که در اینجا بطور خلاصه ارایه شده است.

فلسفهٔ صدرا

سخنرانی در انجمن دانش‌آموختگان دانشگاه شیراز در اردیبهشت ۱۳۸۹.

تحلیل تاریخی داستان‌های عاشقانه در ادب پارسی


در ابتدا باید گفت که این بررسی ها و نتیجه گیری ها محصول مطالعات و برداشت های شخصی من هستند که ممکن است با دریافت های محققان  ادبیات ایران یکی باشند یا متفاوت به نظر آیند. و این امر طبیعی است ، زیرا علوم اجتماعی مانند علوم تجربی سنجش پذیر نیستند تا متر و معیارهای همه جا معتبرداشته باشند . اگر چنین نبود این همه نظریه و نحله ی فکری و گروه و دسته ، و بحث و جدل و مناقشه وجود نداشت . و یک نظریه را پس از آزمودن - همانند قانون جاذبه و درجه جوش آب - همه می پذیرفتند . به هرحال مهم این است که من برای گفته ها و برداشت هایم ، از خود موضوعات مورد بررسی ، نشانه و شاهد می آورم. ...